o klinike
nas tim
sluzby
f.a.q.
kontakt

 

 

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok:
9:00 - 19:00

Sobota - Nedeľa:
9:00 - 12:00

Mimo ordinačných hodín pohotovosť na:
0905 332 599, 0905 534 702

Objednanie na konkrétnu hodinu:
037/741 66 70

Otázky - Cestovanie so psom, mačkou, alebo fretkou

Vo vnútri Európskej únie, okrem Malty, Švédska, Veľkej Británie a Írska:

Spoločenské zviera musí :

1. byť nezameniteľne označené :
                a) zreteľne čitateľným tetovaním alebo
                b) mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11 784
2. byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim :
                a) platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny

Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou do Veľkej Británie, Írska, Švédska a Malty (aj v prípade tranzitu)

Spoločenské zviera musí :

1. byť označené mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11 784
2. byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim
         a) platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny,
         b) výsledok testu na obsah neutralizačných protilátok proti besnote najmenej  0,5 UI/ml (test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého najmenej 30 dní po vakcinácii proti besnote, v prípade Švédska až 120 dní po vakcinácií proti besnote)
Test na obsah neutralizačných protilátok proti besnote nie je potrebné vykonať opakovane, ak po teste je zviera pravidelne opakovane vakcinované v intervaloch nepresahujúcich odporúčanie výrobcu vakcíny a o opakovanej vakcinácii sú v pase vedené záznamy.
Odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.

Ďalšie informácie o podmienkach premiestňovania zvierat nájdete na stánkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.


späť

(c) 2009_designed_by: www.ffstudio.org